Færjeriet

At denne bygningen kalles ”Færjeriet”, henger nok sammen med at det tidligere lå et fargeri her. Til å begynne med hadde Ørje Brug kontor i første etasje og to leiligheter for bruksarbeidere i andre etasje. Senere ble det leiligheter også i første etasje. Etter at stiftelsen overtok bygningen i 1998, har leilighetene vært utleid.

Færjeriet, arbeiderbolig.

Comments are closed.