Flishuset historien

Etter ti års venting kan endelig stiftelsen Ørje Brug rive det gamle flishuset og oppføre et nytt. Nylig kom banksjef Øystein Undrum i Sparebankstiftelsen DNB med en solid førjulsgave på 2 millioner kroner til prosjektet flishuset.

Banksjef Øystein Undrum (t.v.) hadde med en blomst til Reni Braarud leder i stiftelsen Ørje Brug. Både hun, kommunalsjef Vidar Østenby og ordfører Theodor Bye er takknemlige for gaven som gjør at det gamle flishuset bak dem nå kan rives. Foto: Birgit Skogstad

Det gamle flishuset på brugsområdet er helt falleferdig. Stiftelsen Ørje Brug, har i over ti år planlagt å rive den litt over 100 år gamle bygningen som det ikke er mulig å restaurere. Fylkesantikvaren har godtatt at den rives under forutsetning av at det bygges et nytt hus på samme sted med nøyaktig samme utseende og størrelse. Dessuten skal noe av den gamle kledningen samt noen stolper bevares.

Tidligere har stiftelsen fått 2 millioner kroner fra daværende Østfold fylkeskommune, 2 millioner kroner fra Marker kommune, 300.000 kroner fra Uni Storebrand og nylig 750.000 kroner fra Marker Sparebank. Men fortsatt manglet stiftelsen penger til å sette i gang riving og nybygg.

Rives etter jul

Siden pengene nå er på plass, starter rivingen av det gamle flishuset rett etter jul. Så blir det byggestart til våren. Anbudspapirene er ennå ikke sendt ut.

Planene for det nye huset er flere. I tillegg til skolerom for kommunens barn, har stiftelsen blant annet planer om møterom og arbeidsplasser for biologer knyttet til vannforskning i Haldenvassdratet. Et svært oppegående, frivillig vannfaglig forskningsmiljø er nemlig knyttet til kanalmuseet i Ørje. Dessuten har stiftelsen selv planer om å ha to møterom i bygningen.

Comments are closed.