Hallangen tømmerrenne

Del av Hallangen tømmerrenne i kobber-stål legering som gikk fra sjøen Hallangen til Langbruslor i Høland. Den var i drift fra 1944 til 1975.

For å lette fløtningen av tømmeret forbi fosser og stryk, ble det gjerne bygd renner. Dette er en del av den 400 meter lange Hallangen fløtningsrenne. Renna gikk i en slak bue fra sjøen Hallangen ned til tjernet Langbruslor. Derfra ble det anlagt en annen renne ned til Setten, der tømmeret ble fløtet videre nedover Østelven til Hølandselven og så gjennom Haldenkanalen.  Hallangsrenna gjorde tjeneste helt til fløtningen der opphørte i 1975.

Comments are closed.