Kanalbyggeren Engebret Soot

Engebret Soot (født 26. mai 1786 på Soot under Søndre Mangen i Aurskog i Akershus, død 3. mars 1859 i Strømsfoss i Aremark kommune i Østfold ) er kjent som Haldenkanalens far. Han bygde sluser og kanaler for transport av båter og tømmer. Han ble respektfullt omtalt av forfatterne Jonas Lie og Aasmund Olavsson Vinje.

Illustrasjon hentet fra boken «Aremark og Ømark» av Diesen, Einar og utgitt av Fabritius (Kristiania, 1909)
  • Fra 1824/25 til 1827 bygger Engebret Soot den 775 meter lange Otteid kanal, den første i sitt slag i Norge. Dette skjedde etter «bestilling» fra Fredrikshalds sagbrugseiere. De ønsket å få tømmeret raskere ned til byen, en tid da det tok et par år å få tømmeret fløtet nedover fra Stora Le.
  • Den 20. juli 1849 åpnet «Soots kanal», Norges første slusekanal. Denne kanalen ble brukt til å fløte tømmer oppstrøms fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Den ble kjøpt av Saugbrugsforeningen i 1869, ti år etter at Saugbrugs ble stiftet. Kanalen var i drift fram til 1930.
  • Våren 1852 startet byggingen av Brekke sluser i Haldenkanalen. Den 7. juni 1853 ble «Stens-Elvs-Kanalens Aabning» markert. Krappeto-dammen sto ferdig i 1856, slik at anlegget kunne tas ibruk i 1857. Det ble imidlertid ødelagt i 1861, halvannet år etter Engebret Soots død på Østre Otteid 3. mars 1859.
  • Den 14. juni 1860 ble sluseanleggene ved Strømsfoss og Ørje overlevert fra entreprenørene.
  • Høsten 1861 ble Saugbrugsbåten «D/S Tor» satt i drift som den første dampbåten i kanalen, forøvrig bygd ved Femsjøen.
  • I 1863 settes dampbåten Engebret Soot i rute mellom Skulerud og Holmgil brygge i Aspern. Fra Fredrikshald til Holmgil brygge foregikk transporten med hest.

Engebret Soot utførte en rekke vassdragsarbeider over hele Østlandet, ved Gøta kanal i Trollhättan og ved kanalen i Gøteborg. I 1836, 150 år etter hans fødsel, ble det reist en bauta over han ved øverste sluse .

Comments are closed.