Kvern

satt opp av Marker historielag i 1995 til minne om kvernene som tidligere lå her ved Ørjefossen.

De eldste skriftlige kildene om bekkekverner er fra begynnelsen av 1200-tallet. Etter hvert ble det anlagt kverner ved de fleste gårder som hadde en passende foss. Kverna ble drevet av en kvernkall, en loddrett stokk, som var koblet direkte til den overliggende kvernsteinen som gikk rundt, mens understeinen lå i ro under malingen. Nederst på stokken var det påsatt skovler. Ei trerennne ledet vannet slik at strålen traff skovlene og dermed drev kallen rundt.

Gjennom århundrer har det ligget kverner her ved Ørjefossen. Et kart fra før 1886, viser fire renner på vestsiden av fossen. De tilhørte Braarud, Moseby, Lie og Aarnæs, mens renna på østsiden hørte til Torp gård. I 1876 bygde Lars Nordby og Anders Haneborg ei moderne mølle på Torps grunn.  Da Ørje Brugs Træsliberi ble anlagt på vestsiden av fossen i 1886, forsvant kvernene der.  Mølla fra 1876 ble revet da det ble bygd kraftstasjon der i årene 1943-1947.

Comments are closed.