Om Ørje Brug

Brugsområdet er det eldste industrimiljøet i Indre Østfold. Kanalmuseet åpnet i 1986 i en av bygningene på området. Gjennom årene har museet gradvis tilegnet seg bruksområdet og bygningene der. I 1999 kjøpte museet selve tresliperiet, der vi åpnet en ny museums-utstilling i 2001. Den formidler både kulturhistorie og naturhistorie om Haldenvassdraget.

Bygningene på området er blitt restaurert i nært samarbeid med fylkeskonservatoren. Hele området fremstår nå som det opprinnelige bruksområdet fra 1800-tallet. Ørje Brug med tresliperi-bygningene, bestyrerbolig, arbeiderboliger og uthus  – og slusene med slusemester- og sluse-assistentbolig – er regulert til spesialområde bevaring.  I 2002 fikk Kanalmuseet Østfold fylkes kulturpris for sitt arbeid med museet og «sitt målbevisste arbeide for å sikre det viktige og verneverdige kulturminneområdet Ørje Brug».

Bygningene

  1. Sluseassistentbolig
  2. Slusemesterbolig
  3. Ørje sluser
  4. «Færjeriet»
  5. Ørje Brug
  6. Lundinstua
  7. Brakker
  8. Wanggården

Fløtingen

Fløtning gjennom århundrer
I middelalderen var det ikke så store kvanta som ble fløtet her, men etter at man begynte å bygge vannsager på 1500-tallet, økte det på. Etterspørselen fra Europa steg og behovet for tømmer ble stadig større, og man fikk tak i tømmer også fra de svenske grensetraktene. Det ble kjørt over Otteid, et smalt eid mellom det svenske vassdraget Stora Le og Haldenvassdraget 15 km lengre syd. I 1827 ble det bygd en kanal der, Otteidkanalen. Senere ble Mangenvassdraget i nordøst satt i forbindelse med Haldenvassdraget via Sootkanalen, og stadig mer tømmer ble fløtet ned til sagene, spesielt ved Tistedalsfossen ved Halden.

Haldenkanalen
Haldenkanalen er blitt omtalt som Norges best bevarte hemmelighet, men er vel verd et besøk. Denne idylliske og spennende vannveien løper parallelt med svenskegrensen og strekker seg fra Skulerud i nord til Tistedal i syd, nesten 8 mil. Her kan man padle eller kjøre båt gjennom  idylliske innsjøer, korte elvestrekninger og imponerende sluseanlegg. Et vakkert landskap med mange spennende kulturminner.

Haldenkanalen er den eldste av de to kanalene i Norge. Kanalen ble bygget i årene 1852 – 1860, men i 1861 ble slusene lengst syd ødelagt. Først i 1877 ble de gjenoppbygget.

Ørje sluser og Haldenkanalen stod ferdig i 1860. Nå kunne dampbåter dra tømmeret gjennom kanalen. Ørje sluser består av tre slusekamre med en løftehøyde på til sammen ca. 10 m. De kan passeres av fartøyer som er inntil 24 m lange, 6 m brede og 1,6 m dype. Sluseportene betjenes fortsatt manuelt, akkurat som i 1860.

På vestsiden av slusene ligger slusemesterboligen og sluseassistentboligen, begge i sveitserstil. Ved øverste sluse er det reist en støtte av kanalbyggeren Engebret Soot, som var mannen bak både Otteidkanalen, Sootkanalen og Haldenkanalen. Fløtingen pågikk helt til 1982. Nå er det bare lystbåter som trafikkerer kanalen.  I Ørje sluser arrangeres det både konserter og teaterforestillinger, bl.a. «Slusespillet om Engebret Soot».

Comments are closed.